Færre til at vedligeholde hærens materiel

fre. 4. okt. 2013


Kilde: FKO.Fyringsrunder:
tors. 13. juni 2013: Havde ikke set fyringerne komme
tirs. 4. juni 2013: 22 fyres i Varde-Oksbøl
man. 27. maj 2013: Farvel til idræt og infirmerier
ons. 3. april 2013: Farvel til 12 stillinger i Varde/Oksbøl

I forbindelse med aftale om forsvarets ordning 2013-2017 er der sat gang i en effektivisering af forsvarets materielvedligeholdelse. Bl.a. nedlægges ca. 10 stillinger i Varde.

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man ved at centralisere Hærens Operative Kommandos materielvedligeholdelse kan drive området mere effektivt.
     Det betyder, at Hærens Operative Kommando tilpasser materielvedligeholdelsen på færre værksteder.

Færre medarbejdere
     Effektiviseringen af området betyder reduktion af antallet af medarbejdere samt flytning af en række stillinger ved Aalborg, Holstebro, Skive, Oksbøl, Varde, Fredericia/Haderslev, Slagelse, Vordingborg og Høvelte. Det er forventningen, at der bliver tale om at nedlægge 76 stillinger, men da en række af de stillinger, som nedlægges er ubesatte, ligesom nogle medarbejdere har ønsket frivilligt at fratræde deres stilling, vurderes det, at der vil blive tale om at afskedige i størrelsesordenen 26 medarbejdere.
     I Aalborg nedlægges ca. 12 stillinger, i Holstebro ca. 8, i Skive ca. 5, i Oksbøl ca. 1, i Varde ca. 10, i Fredericia/Haderslev ca. 16, i Slagelse ca. 5, i Vordingborg ca. 14, mens der vil blive nedlagt ca. 5 stillinger i Høvelte.
     Stillingsnedlæggelserne gennemføres i 2013.

Mere kan komme
     Forsvaret vil undersøge, om der mulighed for at effektivisere forsvarets materielvedligeholdelse yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013 og forventes at være gennemført inden udgangen af 2015.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4595-Haeren-foresatte-myndigheder--faerre-til-at-vedligeholde-haerens-materiel.htm.

Tweet