HO-chef: Det giver dårligere officererman. 26. aug. 2013


Fremtidens officer
  En af statens sidste professionsuddannelser, officersuddannelsen, forsvinder.
   Den egentlige uddannelse har varet tre år. Men efter et sparekrav til officersskolerne på 300 mio. kroner kan officersuddannelsen begynde med en civil bacheloruddannelse.
   Derefter følger en officerbasisuddannelse, praktikperioder og uddannelse på officersskolerne. Samlet varighed gennemsnitligt 28 måneder.
   De nuværende videreuddannelser på officersskolerne og Forsvarsakademiet, modulariseres, så de gennemføres ved fjernundervisning i fritiden.Baggrund:
fre. 5. juli 2013: 125 premierløjtnanter nyudnævnt
ons. 26. juni 2013: Sparekrav standser officers-uddannelser

Chefen for Hærens Officersskole brugte 300 års jubilæum til udfald mod kommende spareudgave af officersuddannelsen.

Danske officerer bliver dårligere og mindre egnede til at løse hærens fremtidige opgaver.
     Det mener chefen for Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot, oberst Eigil Schjønning. I går brugte han skolens 300 års jubilæum med deltagelse af bl.a. forsvarets ledelse til at advare mod de planlagte forringelser af officersuddannelsen og mod at droppe tjenestemandsansættelsen af officerer.

Loyalitet til statsmagten
     - Kræfter i statsadministrationen finder det ikke nødvendigt, at statens magtmonopol, i form af politi og militær, bindes tæt og loyalt til statsmagten som tjenestemand. Det må være opfattelsen, at professionalisme, korpsånd, loyalitet og opofrelse kan købes fra gaden og opbygges ved et fragmenteret efteruddannelsessystem og kortvarige kontraktansættelser, lød det.
     Eigil Schjønning mener, at når politikerne fjerner forsvarets tjenesteboliger og standser muligheden for midlertidig tjeneste med tilhørende økonomisk støtte, så bliver officererne meget mindre mobile.

- Billigste mand til jobbet
     Når forsvaret samtidig går over til et ansøgningssystem i stedet for at beordre officerer til deres tjeneste, så er det slut med at få den bedste mand til jobbet. I stedet får man den billigste til jobbet.
     - Man får den bedste af dem, der søger jobbet, og som bor i nærheden af det, forudser Eigil Schjønning.
     - Man ændrer på én gang uddannelsen markant, man ændrer efteruddannelsen markant, man ændrer på ansættelsen rigtig markant. Samlet set får det en indflydelse på staten Danmarks officerskorps, siger han.
     En af konsekvenserne vil ifølge skole-chefen blive, at en civilt ansat i Forsvarskommandoen kan søge et job som kontorchef fra vedkommende er midt i 30erne, mens en tilsvarende militært ansat, der først skal have en bacheloruddannelse, dernæst en diplomuddannelse og derpå militære kompetencer, først kan søge et job på tilsvarende militært niveau som oberstløjtnant, når han er omkring 50 år.
     - Jeg kan simpelthen ikke rekruttere den rigtige mand med udsigt til sådan et karriereforløb, siger Eigil Schjønning.

Bedre at lægge sammen med den Norske Krigsskole
     Eigil Schjønning advarer også mod den planlagte sammenlægning af Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersskole, der ligesom ændringerne i officersuddannelsen er en del af forsvarets spareplan til 2,7 mia. kr.
     - Skal det overhovedet give mening at lægge Hærens Officersskole sammen med en anden, så bør det være sammenlægning med den Norske Krigsskole, mener han.

Læs hele talen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4564-Haeren-foresatte-myndigheder--ho-chef-det-giver-daarligere-officerer.htm.

Tweet