Databasen vandt over rapporten


Med LI-LL har vi fået et værktøj, der sætter os i stand til at reagere langt hurtigere end tidligere, da vi støttede os på den endelige rapport fra missionen, siger major Steen H. Iversen. Foto: K.-I. Bæk.

fre. 16. aug. 2013


Kilde: HOK.


Lessons learned: Et nyt tankesæt, en database og viljen til at forandre har betydet død over missionsrapporten og en sikrere hverdag for danske soldater i felten.

- Frem til 2009-10 kunne der i værste fald gå op til 12-18 måneder, før Hæren kunne reagere på hændelser, der havde medført dræbte eller sårede i en international mission. En ny måde at tackle de udvundne erfaringer på har betydet, at den tidligere end-of-tour-rapport i dag ville være et historisk dokument uden aktuelt indhold, der kan være med til at sikre danske soldater i felten. Nu kan vi i realiteten indhente, analysere og reagere aktivt på hændelser inden for i bedste fald nogle timer.
     Sådan siger chefen for Lessons Learned sektionen ved Hærens Kampskole, major Steen Holm Iversen, om det kredsløb, der på vigtige områder har afløst det gammeldags rapportskriveri: Lessons Identified - Lessons Learned (LI-LL), baseret på et nyt koncept, nye procedure, og en database som en særdeles aktiv medspiller i den måde, Hæren i dag håndterer de såkaldte særlige hændelser.

- Vi har gennem mange år arbejdet efter en trekant, der omfatter organisation, doktrin og teknologi. Det har givet os mulighed for i de fleste tilfælde i ro og mag at kunne skrue på nogle håndtag, der har indflydelse på uddannelse og beskyttelse set i relation til truslen. Men vi har erkendt, at vores modstander har flere og ukendte håndtag at dreje på, og det gør han, som det passer ham, siger Steen Iversen.
     Det har Hæren erfaret i Irak og Afghanistan, og det har betydet, at reaktioner fra Hæren i visse situationer har været på bagkant af hændelser, ofte endog med en meget lang bagkant. Den institutionelle omstilling til en mere aktiv indsats er gået gennem en mental omstilling i Hæren, og resultatet så dagens lys, da Aktionsgruppe Særlig Hændelse blev oprettet sammen med andet nyt tiltag, LI-LL.
     - Vi måtte erkende, at vi simpelthen ikke kunne følge med, hvis vi fastholdt de daværende meget rigide rapporteringsterminer. Derfor har vi udviklet en proces med tilhørende redskaber, som betyder, at vi har kunnet rådgive og bistå vore førere i felten meget kort efter, at der er sket en særlig hændelse. Lessons Learned har virket som en effektiv førstehjælp og på længere sigt ydet væsentlige bidrag til forståelsen af, hvad vi er oppe imod, siger Steen H. Iversen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4553-Mission--databasen-vandt-over-rapporten.htm.

Tweet