Fire leverandører af artillerisystemer udvalgt


Tidsplanen, der skal føre til et køb medio 2014.

man. 12. aug. 2013


Kilde: FMT.Baggrund:
tirs. 21. maj 2013: Nye haubitser med ti års garanti
tors. 16. maj 2013: Nye haubitser mangedobler ildkraft
man. 13. maj 2013: Artillerisystem sat i udbud
tirs. 18. sept. 2012: Det bliver franske haubitser
lør. 16. juli 2011: Nye haubitser redder Varde Kaserne
tors. 27. jan. 2011: Bliver dansk artilleri helt afviklet?
lør. 13. juni 2009: Ildstøtte - en forudsætning for succes
søn. 31. maj 2009: Soldater: Haubitser til Afghanistan!
tors. 30. aug. 2007: Savner præcise våben
fre. 25. febr. 2005: Fremtid for hærens seksløber
okt. 2004: Næste generations ildstøttesystem
tors. 18. dec. 2003: KAR-chef: Forbedret artilleri får høj prioritet
dec. 2003: Fremtid: Kun brug for 1 ud af 100 granater
ons. 8. okt. 2003: Mindre feltartilleri?
dec. 2002: Ildstøttens udvikling

Forsvaret har nu udvalgt fire leverandører af artillerisystemer, som alle forventes at kunne leve op til de krav, som stilles til det nye danske artillerisystem. Næste skridt i udvælgelsen er tilbudsgivning og forhandling.

Interessen for at komme i betragtning til at levere det ny danske artillerisystem har været stor.
     Gennem den seneste måned har Forsvarets Materieltjeneste (FMT) analyseret og vurderet ni ansøgninger fra leverandører af artillerisystemer, i forbindelse med prækvalifikationen af leverandører til det nye danske artillerisystem.
     Leverandørernes ansøgninger om at blive prækvalificerede, er blevet vurderet i forhold til leverandørens økonomiske forhold, samt leverandørens erfaringer med at levere artillerisystemer og dertil relaterede vedligeholdelsesydelser.

Ønsker et selvkørende system
     Forsvaret ønsker et selvkørende artillerisystem med en bemanding på maksimalt fem personer, og systemet skal også kunne transporteres af luft- og søvejen.
     Derudover skal systemet have en skudafstand på minimum 40 km med en række udvalgte ammunitionstyper, samt bedst muligt opfylde en række andre sikkerheds- og operationelle krav.
     Det er forsvarets forventning, at disse krav opfyldes så økonomisk effektivt som muligt gennem hele systemets levetid. Med udvælgelsen af de fire leverandører, har forsvaret fravalgt fem andre ansøgere.

Tilbud og forhandling
     Som en del af den videre proces, er de udvalgte leverandører nu blevet opfordret til at afgive et egentligt tilbud, som derefter bliver genstand for et forhandlingsforløb mellem FMT og de respektive leverandører.
     Selve tilbuddet kommer til at omfatte systemerne, samt vedligeholdelse og reservedele for en periode på 10 år.
     Efter forhandlingerne får de udvalgte leverandører mulighed for at justere deres tilbud, hvorefter FMT evaluerer tilbuddene. Evalueringen vil dels omfatte leverandørens tilbudsbesvarelse, dels muligheden for evalueringstests af det tilbudte materiel, såfremt FMT finder at der skulle være behov herfor.

De udvalgte leverandører
     De fire leverandører, som er blevet udvalgt til at gå videre i processen, er følgende (nævnt i alfabetisk rækkefølge):
     BAE Systems Land & Armaments, USA
     Elbit Systems, Israel
     Nexter Systems, Frankrig
     Samsung Techwin, Sydkorea

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4549-SKH-Selvkoerende-Haubits--fire-leverandoerer-af-artillerisystemer-udvalgt.htm.

Tweet