To hærcentre til Varde Kommune

tirs. 6. aug. 2013


Forsvarsforliget om de fem hærcentre
  "Aftale på forsvarsområdet 2013-2017" af 30. nov. 2012 siger bl.a.:
   "Hærens garnisonering er i dag præget af mange geografisk spredte etablissementer, hvilket ud fra såvel en faglig og praktisk som en driftsmæssig betragtning er uhensigtsmæssig. Forligspartierne er derfor enige om, at hærens kapaciteter skal opstilles og uddannes i en række militærfaglige centre, der tilsikrer et højt kvalitativt fagligt uddannelses- og produktionsmiljø. [..]
   Således opdeles hærens nye struktur i fem centre:
   - Hærens Internationale Center
   - Hærens Kampcenter
   - Hærens Kampstøttecenter
   - Hærens Støttecenter
   - Hærens Specialcenter"Baggrund:
lør. 20. april 2013: Opsplitning af DAR trækker ud
tors. 14. mar. 2013: Oberst: Forventer regimentet opsplittet
ons. 20. febr. 2013: Varde videre - som ventet
lør. 16. febr. 2013: Kun plads til to kaserner i fremtiden
tors. 22. nov. 2012: Ekspert: Oksbøl bør være hærens centrum
ons. 21. nov. 2012: Notat: Saml hæren i fire centre

Af de fire (oprindeligt fem) hærcentre kommer de to til Varde og Oksbøl. Det betyder mindst 700 stillinger i Varde Kommune.

Iflg. Jydske Vestkysten skal der placeres et nyt efterretningscenter med ca. 500 mand på Varde Kaserne. Og Hærens Kamp- og Ildstøttecenter med mindst 200 mand placeres i Oksbøllejren.
     Dermed bliver Varde Kommune den helt store vinder i slaget om nye hærcentre.
     Det bekræftes af regimentschef og oberst Birger Mejlholm fra Danske Artilleriregiment i Varde.
     - Forsvarskommandoen har ikke godkendt det endnu. Men jeg ved ikke, hvad den alternative plan skulle være, siger Birger Mejlholm til Jydske Vestkysten.

Fra fem til fire hærcentre
     Det fremgik ellers af det seneste forsvarsforlig, at der skulle oprettes fem hærcentre, og ikke kun fire, som der nu lægges op til.
     "Hærens Kampcenter" bliver sammen med (dele af) "Hærens Kampstøttecenter" til "Hærens Kamp- og Ildstøttecenter". Da forsvarets haubitser (1. Ildstøtteafdeling, 1 ILDSTAFD) allerede har til huse i Oksbøllejren, har det en række fordele for enheden, der ikke længere skal til Varde.
     Med "Hærens Efterretningscenter" (oprindeligt "Hærens Støttecenter") på Varde Kaserne, har også 3. ISTAR-afdeling en geografisk fordel. 3 ISTARAFD er en blandet landhandel, bestående af et ISTAR-batteri (indhentning af efterretninger), 2 CIMIC & PSYOPSBT (Civilt-Militært samarbejde og Psykologiske Operationer) samt et uddannelsesbatteri. Det er naturligt at underlægge enheden det nye efterretningscenter.

Orientering 23. august
     Afklaringen på den nye strukturs detaljer har politikerne overladt til Forsvaret. Først var det forventningen at kunne orierentere personellet inden sommer, siden var forventningen engang i oktober.
     Men nu er alt personel på Varde Kaserne indkaldt til informationsmøde 23. august om den ny struktur.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4546-Haeren-foresatte-myndigheder--to-haercentre-til-varde-kommune.htm.

Tweet