Chef: Noget anderledes HBU i Varde


Løbetest 5. aug 2013. Foto: 3 ISTARAFD. 

ons. 31. juli 2013


Kilde: HBU (facebook).Baggrund:
man. 24. juni 2013: Ingen job til 173 konstabelelever
fre. 24. maj 2013: Kåret som bedste soldat
tirs. 23. april 2013: Batteriet har fået nyt mærke
søn. 24. mar. 2013: Soldaterhjemmet vil udvide
man. 26. nov. 2012: Eksplosioner, blod og blå blink
fre. 14. sept. 2012: Fra rekrut-dagbogen

Forsøg med enkadrering i delinger efter fysisk status er nu blevet et officielt forsøg.

Sommerferien er vel overstået og Uddannelsesbatteriet er ved at gøre klar til at de værnepligtige møder på mandag klokken 1200.
     8 officerer, 17 befalingsmænd og to konstabler bruger dagene på at klargøring af stuer, lektioner og andre praktiske gøremål.
     Faglærere klargør lektioner og chefen og næstkommanderende arbejder på justering af timeplaner, uddannelseskoncept og bearbejdning af nye idéer der forhåbentlig gør den kommende uddannelse endnu mere udbytterig og spændende for både førere og soldater.
     Batteriet har rigtig mange nye ansigter så de seneste to uger er også gået med at få alle indkørt i den noget anderledes HBU der gennemføres her i Varde.

Forsøg: Fordelt efter fysik - gode resultater hidtil
     Vores forsøg med enkadrering i delinger efter fysisk status er nu blevet et officielt forsøg med deltagelse af Forsvarets læger, Center for Idræt og referencer til Hærens Operative Kommando, 2. Brigade samt Tjenestegrensinspektøren for Kamptropperne.
     Det bliver spændende at se om de ret bemærkelsesværdige resultater fra seneste hold HBU, i forhold til skader og soldaternes udvikling også viser sig på det kommende - så vi for alvor kan konstatere om Vardemodellen er fremtiden for uddannelse af soldater i Hæren.

Nyt: Faglærere forestår undervisning
     Som noget nyt på kommende hold vil det ikke længere være gruppeførene der i hovedsagen underviser, men derimod faglærere som forestår undervisningen i samarbejde med gruppeførene.
     Dette skal gerne tilsikre at gruppeførere får endnu bedre grundlag og kendskab til deres soldater idet de nu deltager i al undervisning - og dermed kan de løbende repetere - og kender soldaternes niveau. Desuden er det tanken at de faste undervisere kan gennemføre en mere ensartet og konsekvent undervisning end ellers.

Elektroniske øvelseslister
     Vi har besluttet at øvelseslister på dette hold gøres elektroniske, så alle i enheden altid kan finde senest opdaterede og gældende plan.
     Vi vil løbende opdatere fra uddannelsen og forsøge at beskrive lidt mere om de metoder vi anvender i uddannelsen.

Kadre i HBU VARDE; Velkommen til - det bliver fantastisk!

M. Hillmann
     Kaptajn
     Batterichef

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4545-3-ISTAR-afdeling-3-ISTARAFD--chef-noget-anderledes-hbu-i-varde.htm.

Tweet