Når granaterne falder tæt på

man. 27. maj 2013Baggrund:
fre. 2. nov. 2012: Nyt nærtmålsanlæg

Granater, der falder blot 100 m. væk. Den realistiske oplevelse er et af formålene for artilleriets nye nærtmålsanlæg på Kallesmærskhede.

Nært mål: Det er når målet er mindre end 300 m fra en selv. At påkalde ild på fjenden er derfor en fare for en selv og kræver ekstra påpasselighed. I Afghanistan var mellem 80-90 procent af træfningerne tæt på, og ofte trak en gruppe på en mission ildstøtte ind, selv om de var under 200 meter fra fjenden.
     Det var et andet scenarie, man regnede med under den kolde krig, hvor fjenden var langt væk. Så der er behov for at rette procedurer og træning til.
     Derfor blev der sidste efterår indviet et nærtmålsanlæg til at netop dette formål i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Regimentschef og oberst Birger Mejlholm fra Danske Artilleriregiment har været primus motor bag det nye anlæg, som ikke ret mange andre lande har.
     Det nye nærtmålsanlæg har været over to år under vejs, da sikkerhedsforanstaltningerne- og kravene er meget store. Anlægget er bygget af Ingeniørtropperne i Skive. Selve anlægget består af to bunkers med en 40 meters løbegang og to observationsstader. Anlæggene er bygget på et fundament af stabilgrus. Selv kuberne, som anlæggene er bygget er, er fyldt med sand. Anlægget har kostet cirka 100.000 kroner.

En tur i anlægget
     Normalt er sikkerhedsafstanden 750 meter til en 155 millimeter brisantgranat. Med det nye anlæg er det reduceret til under 100 meter, hvilket giver soldaterne en langt bedre uddannelse.
     I anlægget skal alle uden undtagelse iføre sig fragmentationsvest, sikkerhedsbriller og hjelm.
     I det fjerne høres tre bløde brag, et par sekunder efter høres en hvislen i luften og så et kæmpebrag, så jorden gynger og granatsplinterne flyver i luften.
     Der bliver skudt ind på målet. Kort efter rammer endnu et lag granater og denne gang endnu tættere på. Ved 200 meter stopper haubitserne.
     Kun 100 meter væk ligger en granat, som detoneres via en fjernbetjening.
     Forleden var en tur i anlægget en del af uddannelsen af 70 kadetter fra Hærens Officersskole. Se reportage fra deres besøg hos jv.dk.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4482-Artilleri--naar-granaterne-falder-taet-paa.htm.

Tweet