PMV'er vist frem i Oksbøl

tirs. 30. april 2013


Kilder: nytkampfly.dk (se billeder, også indefra), Berlingske og Forsvaret.Baggrund:
tirs. 23. april 2013: Tysk redningskrans til det fynske
man. 25. mar. 2013: Våbenhandel til mindst tre mia.
tirs. 12. febr. 2013: Fem mandskabsvogne udvalgt til test
tirs. 12. febr. 2013: Fem kandidater tilbage
tirs. 15. jan. 2013: Overvejer fortsat testkandidater
tirs. 12. febr. 2013: Simpel opgradering er uinteressant
ons. 19. dec. 2012: Testkandidaterne findes først næste år
man. 12. nov. 2012: Otte tilbud på en ny mandskabsvogn
fre. 2. nov. 2012: Frist for PMV-bud forlænges

Tirsdag var pressen inviteret til Oksbøl øvelsesterræn, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) fortalte om indkøbet af nye pansrede mandskabsvogne. Trækplasteret var, at man kunne se alle fem kandidater.

Kilde: Forsvarskanalen på Youtube

FMT´s pressechef understregede, at dette ville være eneste gang hvor FMT ville slå dørene op i forbindelse med anskaffelsen af mellem 206 og 450 PMV´ere til tre-fire mia. kr.

Fra 375 målepunkter til "det mest fordelagtige"
     Oberstløjtnant Karsten Kolding, der er FMT´s projektchef på PMV-indkøbet og leder et ti mand stort projektkontor, orienterede:
     Når vinderen skal findes, er det vigtigste udvælgelseskriterium, at det er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ikke det billigste nødvendigvis: Man kigger på både operationel ydeevne, økonomi og udviklingspotentiale.
     I testperioden måler man på 375 målepunkter, herunder:
     - køretekniske egenskaber på vej, i terræn og over forhindringer,
     - tekniske forhold, brændstofforbrug, brandslukningsevne mv.
     - ergonomiske og funktionelle forhold samt
     - den operative anvendelse.
     Alle fem kandidater lever op til forsvarets krav til beskyttelse mod sprængladninger og mod beskydning mod siderne.
     Alle fem lever op til kravet om, at der skal være mulighed for at hænge yderligere mindst 1,5 tons vægt på køretøjerne i fremtiden, når udviklingen kræver det.
     Et generelt dansk krav er, at man ikke ønsker at deltage i udviklingsprojekter. Det tæller derfor til fordel for en kandidat, hvis den allerede er produceret i et større antal til andre lande.

Hjul eller bælter?
     Skal Hæren køre på hjul eller bælter i fremtiden? Det er et af spørgsmålene til forsvarets eksperter. Tre af kandidaterne er på bælter og to er hjulkøretøjer.
     Hæren har hidtil ønsket, at deres pansrede mandskabsvogn skal køre på bælter, fordi bæltekøretøjer stadig kommer frem i terræn, hvor selv moderne ottehjulstrukne vogne må give op. Mobilitet er en del af soldaternes sikkerhed. Nogle gange er det sikreste for soldaten at forlade et område i en fart, og der er bælterne den mere sikre løsning.
     Hjul er en fordel, når køretøjerne, som i eksempelvis Irak, kører meget på fast underlag og skal køre mange kilometer. Hjulkøretøjerne kører også hurtigere.

Gummibælter
     De tre bæltekøretøjer lever op til kravet om at køre med gummibælter fremfor på stålbælter. Gummibælter støjer og vibrerer væsentligt mindre end stålbælter og kræver mindre vedligeholdelse. Færre vibrationer betyder mindre slitage på eksempelvis radioudstyret i vognen, ligesom soldaternes komfort er bedre. Et af de parametre, som forsvaret lægger vægt på, er netop, om soldaterne efter en dags transport er i kampklar form, når de stiger ud. En anden fordel ved gummibælter er mindre vægt. Forskellen til et sæt stålbælter kan være et ton.

Kun egen test må tælle med
     Selvom franskmændene har adskillige hundrede af den ene af de fem kandidater, og flere lande også bruger nogle af kandidaterne, må projektchefen ikke ringe rundt til materieltjenesterne i vores nabolande og hos vores nære allierede for at høre om deres erfaringer.
     Det såkaldte "ligebehandlingsprincip" forbyder ham at indhente en type af information om én eller flere kandidater, som han ikke får/kan få om en anden. Hvis andre lande har dårlige erfaringer med et køretøj, får vi det ikke at vide.

Plan: Fra test til valg
     Processen frem mod anskaffelsen af nye pansrede mandskabsvogne begyndte med et udbud i maj 2012. I november 2012 havde Forsvarets Materieltjeneste modtaget otte tilbud, hvoraf fem blev inviteret til at deltage i den videre udvælgelse.
     De fem kandidater bliver fra 15. april og 22 uger frem - reelt kun 18 uger grundet sommerpause - testet på kryds og tværs i Oksbøl, Karup og ved Haderslev. Foreløbig er tiden i Oksbøl blevet brugt til at omskole erfarne danske førere af pansrede køretøjer. Producenterne er forpligtede til at have mekanikere på stedet til at reparere i nødvendigt omfang, så testene kan gennemføres.
     Testen går frem til 20. september i år og der forhandles parallelt hermed. Herefter kan der eventuelt udsendes supplerende udbudsmateriale for at få opdaterede svar på nogle spørgsmål, som måtte være kommet op under tests og forhandlinger.
     Sidst i 2013 forventer FMT at modtage de endelige tilbud, og i første halvår 2014 evalueres tilbuddene. Det endelige typevalg og kontraktforhandling slutter i første halvdel af 2014. Derefter skal vinderen gennem en klimatest. Først når vinderen er testet i ekstrem tør og fugtig varme, har forsvaret de endelige specifikationer, hvorefter produktion og levering kan starte.
     - Piranha 5 og franske Nexter på hjul er ligeså seriøse kandidater som bæltekøretøjerne CV90, Ascod og G5. Vi vurderer den samlede operative ydeevne og sammenholder den med pris og fremtidssikring, når vi til sidst vælger type, fortæller Karsten Kolding.

Indkøbssedlen
     Fremtidens PMV skal leveres i 6 forskellige udgaver - en ren infanteri model, en til ambulance, til ingeniøropgaver, kommandostation, mekaniker model og en til morter. Hvor mange af hver vides endnu ikke.
     Forsvaret ønsker mellem 206 og 460 vogne, men måltallet er 360.
     Der er ikke sat pris på det kommende indkøb, men da målet er at få leveret 360 køretøjer, bliver der tale om et anseeligt beløb. Leverandøren forpligter sig dog til at foretage modkøb hos danske virksomheder.

Bælte-kandidater

BAE Systems Hägglunds bæltebaserede CV90 Armadillo betegnes som favoritten. Her er plads til otte soldater samt tre til at køre, kommandere og kigge op af tårnet.
     Undervognen er magen til det CV9035 infanterikøretøj, som vi har i forvejen. Den har en stor kanon på toppen. Tag kanontårnet af, sæt en kasse på i stedet og du har en CV90 Armadillo. Det betyder, at når en CV9035 ers undervogn rammer en vejsidebombe eller lignende, så kan du bare løfte kanonen over på en CV90 s understel. I dag tager det op til 1,5 år at genopbygge en CV9035 s understel. I Afghanistan har vi totalskadet et køretøj og fået smadret og genopbygget fem CV9035 ere.
     Den svenske CV90 i den udgave, Armadillo, som tilbydes Danmark, er ikke produceret til andre, men omkring 80 procent af vognen er mage til det infanterikampkøretøj, CV9035, som Danmark anskaffede sig for nogle år siden, og som i varianter er solgt i omkring 1.280 eksemplarer.

Flensburger Farzeugbau Gesellschaft, FFG, lille bæltebaserede G5 havde valgt at stille op iført ørkenfarver. Otte soldater og tre til at føre. Lækre lædersæder. Den suverænt højeste kabine samt let adgang ud til føreren.
     G5 er i familie med de M113 ere, som de skal erstatte. En M113-mekaniker kan således sagtens finde ud af at reparere den, iflg. producenten. Det er de samme værktøjer han skal bruge. Det er samme motor - blot med flere heste og det er de samme typer bælter.
     Den tyske FFG er på sin vis en opgraderet vogn, der bygger på den gamle M113, som producenten har mange års erfaring med. Denne version, G5, blev fremvist sidste år. Den G5 er, der havde fundet vej til Oksbøl, var den anden prototype af modellen, der er prøvekørt mere end 6.000 kilometer, men endnu ikke solgt til nogen.
     Hvis Danmark vælger G5, vil FFG samle køretøjerne i Danmark. Enten hos Dalsted, på en fabrik de selv etablerer eller i samarbejde med nogen. 170-180 arbejdspladser her og hos underleverandører, vurderer FFG.

Santa Barbara Sistemas S.A. General Dynamics European Land System med ASCOD: Otte mand og en kører, der sidder isoleret i et cockpit med egen indgang. (I de andre køretøjer er der direkte adgang fra kabinen til cockpittet.) Under fremvisningen for pressen gik Ascod i stå. Iflg. en ekspert knækkede akslen til et styrehjul til et af bælterne - for anden gang. Det skyldtes iflg. eksperten formentlig, at producenterne af Ascod ikke har justeret deres køretøj til at bruge gummibælter, som opfører sig anderledes end stålbælter: "De har taget chancen for, at det gik".
     ASCOD er et fælles firma bestående af Steyr-Daimler-Puch AG of Vienna, Austria and General Dynamics, Santa Barbara Sistemas (GDSBS) Madrid, Spain. Nov. 2003 overtog General Dynamics = Steyr-Daimler-Puch; begge firmaer udgør nu General Dynamics European Land Systems (GDELS), sammen med Mowag fra Schweiz. ASCOD er udviklet som et fælles østrigsk-spansk projekt, hvis familie af køretøjer markedsføres af ASCOD AIE med hovedkvarter i Madrid, Spanien. Den bruges af Østrig (112 stk. kaldet Ulan) og Spanien (374 stk. kaldet Pizarro) og er også blevet solgt i en specialudgave til Storbritannien.

Hjul-kandidater

General Dynamics European Land Systems Piranha 5 er en opgradering af den Piranha 3, som vi har i dag, der i alt er produceret i flere end 10.000 styk. Piranha 5 er et hjulkøretøj med plads til 10 soldater og to mand i køretøjet. Det er en ordentlig karl, men indvendig er den overraskende lav. Et konsol i midten af loftet gør heller ikke tingene bedre. Til gengæld er sæderne bløde.
     Ifølge FMT' projektchef skal det nye køretøj både erstatte de 40 år gamle M113´ere og de kun cirka 10 år gamle Piranha 3´ere. Der er brug for ekstra beskyttelse, og der kan ikke snart ikke sættes flere kilo på de to typer køretøjer.
     Schweiziske Piranha 5 er fra Mowag, General Dynamics European Land Systems.

Nexter Systems hjulkøretøj VBCI (Vehicule Blinde Combat Infanterie) Otte soldater og tre til at køre. Lækre sæder og god adgang til cockpittet. Den franske Nexter er foreløbig solgt i godt 500 styk, men kun til Frankrig.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4479-PMV-Pansret-Mandskabsvogn--pmver-vist-frem-i-oksboel.htm.

Tweet