Nye haubitser med ti års garanti


Hæren, artilleriet og materialtjenesten ved, hvad den ønsker, men vil ikke afsløre om disse hører til de ønskede kandidater: Svenske Archer, franske Caesar og europæiske Donar. (Billedet: 22. nov. 2012. De nordiske artillerichefer med følge samlet foran Archer, der er Sveriges og Norges nye artilleri-system. Danmark trak sig ud af udviklingen i 2006.)

tirs. 21. maj 2013Baggrund:
tors. 16. maj 2013: Nye haubitser mangedobler ildkraft
man. 13. maj 2013: Artillerisystem sat i udbud
tirs. 18. sept. 2012: Det bliver franske haubitser
lør. 16. juli 2011: Nye haubitser redder Varde Kaserne
tors. 27. jan. 2011: Bliver dansk artilleri helt afviklet?
lør. 13. juni 2009: Ildstøtte - en forudsætning for succes
søn. 31. maj 2009: Soldater: Haubitser til Afghanistan!
tors. 30. aug. 2007: Savner præcise våben
fre. 25. febr. 2005: Fremtid for hærens seksløber
okt. 2004: Næste generations ildstøttesystem
tors. 18. dec. 2003: KAR-chef: Forbedret artilleri får høj prioritet
dec. 2003: Fremtid: Kun brug for 1 ud af 100 granater
ons. 8. okt. 2003: Mindre feltartilleri?
dec. 2002: Ildstøttens udvikling

Forsvaret ved, hvad de kikker efter. Mindst 40 km rækkevidde, seks skud i minuttet osv. Kun tre-fire firmaer får lov at give et bud på en ordre til over en halv milliard kr.

Når Forsvarets Materieltjeneste (FMT) nu begynder at indhente tilbud på nye haubitser, så er der allerede gjort et stort forarbejde. Bl.a. fordi nye haubitser har været på dagsordnen i mindst et årti.
     Pengene er forlængst afsat: Ud over 400 mio. kr. til selve anskaffelsen, er der også midler til vedligeholdelse, reservedele og træning. Ialt mellem 500 mio. kr. og knap en miiliard. Det er en samlet pakke for en ti-årig løsning og kontrakt. Eller sagt på en anden måde: Der er indbygget ti års garanti i købet.

Hvor mange?
     Forsvaret har som udgangspunktet et køb på 15 artillerisystemer. Men det kan blive op til seks flere eller færre. Iflg. Birger Mejlholm, chef for Danske Artilleriregiment, skyldes det store spænd i antallet (9-21), at forsvaret vil være fleksible.
     - Det kan være et mindre dyrt system, der giver mulighed for at købe flere systemer, eller at den bedste løsning er den dyreste, som så giver færre enheder. På den her måde holder vi mulighederne åbne, siger han til Ingeniøren.

Rækkevidde mindst 40 kilometer
     Blandt kravene i udbuddet er, at systemet skal kunne opereres af højst fem mand og kunne skyde mindst 40 kilometer med en række forskellige typer ammunition som blandt andet 155 mm granater og røggranater. Det skal ske med mindst seks skud i minuttet.
     Endelig skal der kunne monteres et ekstra våbensystem på køretøjet, der enten kan køre på larvefødder eller være hjulbaseret, oplyser forsvaret.
     - Som artilleri skal vi kunne følge kampenhederne rundt, og bælter giver generelt en større fleksibilitet end hjul. Der kan være andre fordele ved hjul, men det vil vi se på, når de konkrete tilbud kommer ind, siger Birger Mejlholm.
     - De kan skyde op til 40 kilometer og kan skyde ind bag eksempelvis fjendens linjer, og derved støtte de infanterister, der kæmper kampen helt ude i front, siger han til DR Syd.

Måske kandidater
     - Vi er utrolig glade for, at vi er kommet så langt i processen, at vi nu kan melde ud, hvad vi har af planer, siger Mejlholm til DR Syd.
     Dog ønsker hverken FMT, Hærens Operative Kommando eller Birger Mejlholm at oplyse, hvilke konkrete artillerisystemer eller producenter der kan komme på tale. Det sker under hensyn til udbudsprocessen, lyder det.
     Et bud på en hjulbaseret løsning kunne være det svenske Archer-system fra Bae Systems Bofors. Regeringen har store ambitionerne om et øget nordisk samarbejde, og både Norge og Sverige er involveret i udviklingen af Archer-programmet, hvilket kan tælle til svenskernes fordel.
     Norge har bestilt 24 Archer-systemer for knap to milliarder kroner i samarbejde med svenskerne, der også skal have 24 systemer. Danmark har tidligere deltaget i projektet, men trak sig i 2006.
     Et andet bud er det franske Caesar, der har været anvendt i Afghanistan af franske styrker. Som vi skrev i september sidste år har danske og franske myndigheder havde været i forhandlinger om et køb af det franske system, uden at det dog blev til noget. Caesar er bygget af firmaet Nexter, der også deltager i konkurrencen om de pansrede mandskabsvogne.
     Archer og Caesar er begge terrængående hjulkøretøjer, bygget over henholdsvis Volvo- og Renault-platforme. Spørgsmålet er dog, om hæren hellere vil have et bæltekøretøj, sådan som det angiveligt er tilfældet med pansrede mandskabsvogne. Et bud på en sådan kunne være det europæiske joint venture-projekt Donar, der er udviklet af tyske KMW og General Dynamics European Lands Systems.

Stor betydning for soldaters sikkerhed
     De danske haubitsere har aldrig været udsendt, selv om det har været oppe at vende flere gange. I Afghanistan og Irak må danske styrker derfor lade sig beskytte af britisk, amerikansk og fransk artilleri. Alligevel fastholder Birger Mejlholm, at haubitsere er en nødvendig del af den danske hær.
     - Artilleri er afgørende for soldaternes sikkerhed i kamp og bliver brugt hver dag i Afghanistan. Men vi kan ikke bare regne med, at andre lande dækker os ind i fremtidens konflikter. Vi skal have vores eget system, så vi kan selv kan sikre danske styrker, lyder forklaringen fra Birger Mejlholm.
     Til forskel fra kampvogne, kan haubitsere skyde langt længere og ikke mindst i store buer over byer, bakker og skove. Sammen med moderne ammunition som GPS-styrede granater, der også anvendes i Agfhanistan, giver artilleriet en stor fordel i kamp, understreger Birger Mejlholm.

De gamle haubitsere er udtjente
     De amerikanske byggede M109 er fra 1965. De danske haubitsere er flere gange blevet opdateret. Ifølge hærens faktaark på våbensystemet skete det senest i slutfirserne, hvor 76 stk. haubitser M109 blev opgraderet til 'Selvkørende Haubits M109 version A3'.
     Ifølge forsvaret er de i dag udtjente.
     - De kan ikke mere. Vi kan sagtens skyde med dem, når de står stille, men dele som undervogne, transmissioner og hydraulik er udtjent. Vi kan ikke holde dem ved lige mere, siger Birger Mejlholm til ingeniøren.
     Derfor ser man det ikke som en luksus, at man nu skrifter ud.
     - Det er ganske naturligt. Hvis man kigger på andre våbensystemer i forsvaret, så er 40 år faktisk ganske enestående, siger Mejlholm til DR Syd.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4464-SKH-Selvkoerende-Haubits--nye-haubitser-med-ti-aars-garanti.htm.

Tweet