Flere jobs annonceres i de offentlige medier

tors. 10. nov. 2011


Kilde: Interforce.


I stigende grad kan soldater nu søge om bestemte stillinger i forsvaret frem for at blive beordret til at bestride konkrete funktioner.

Forsvaret udvider nu sit ansøgningssystem, så man i højere grad lægger sig op ad det civile erhvervsliv, når det handler om at få konkrete stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Fra dette efterår vil flere chefstillinger på oberstløjtnants- og kommandørkaptajn niveau således blive annonceret ledige i jobannoncer i såvel interne som i eksterne, offentligt tilgængelige medier.
     Indtil for få år siden har det ellers været kutyme, at langt de fleste chefstillinger i forsvaret blev besat med officerer, der var beordret til at bestride den konkrete stilling. Men i 2009 indførte forsvaret et nyt ansøgningssystem, der betyder, at militært ansatte i visse situationer kan søge stillinger frem for at blive beordret.
     Det betyder blandt andet, at man her primo oktober kan finde hele seks stillingsopslag på Jobindex.dk, hvor forsvaret søger officerer eller befalingsmænd til konkrete stillinger. Blandt andet er et job som chefsergent til Ledelsessektionens HR-element ved Ingeniørregimentet i Skive samt oberst-jobbet som chef for Helikopter Wing Karup - dvs. chef for forsvarets samlede helikopterkapacitet - slået op som ledige.

Større synlighed
     - Nogle stillinger i forsvaret kan besættes af såvel kandidater med civil baggrund som med en militær baggrund. Desuden har officerer og befalingsmænd, der enten har forladt forsvaret, har tjenestefri eller har taget orlov fra forsvaret ikke mulighed for at se jobannoncer på forsvarets intranet. Men det kan de derimod når stillingsopslaget tillige annonceres i offentlige tilgængelige medier, siger Anne Morits Andersen, der er specialkonsulent ved Forsvarets Personeltjeneste, FPT.
     Siden det militære ansøgningssystem blev indført i midten af 2009, har systemet hidtil været begrænset til besættelse af stillinger for officerer på oberst- og kommandørniveau, general- og admiralniveau, bemanding af stillinger som forsvarsattacheer og assisterende forsvarsattacheer, militære sagsbehandlere i departementet samt stillinger på korporal-/chefsergentniveau.

En markant udvidelse
     I løbet af sommeren har en arbejdsgruppe indhentet erfaringerne med de to første års brug af ansøgningssystemet. Erfaringerne har vist, at systemet giver større åbenhed omkring ledige stillinger i forsvaret, større gennemsigtighed i forfremmelsesproceduren og større følelse af ansvar for egen karriere. Der har været et bredt felt af ansøgere til de opslåede stillinger.
     Blandt andet derfor udvides ansøgningssystemet midlertidigt til efteråret 2012 til også at omfatte opslag af stillinger med indtræden på oberstløjtnants- og kommandørkaptajn niveauet. Konkret vil det betyde, at langt flere chefstillinger i forsvaret end hidtil vil blive opslået i stillingsannoncer.
     - Når ansøgningssystemet fra efteråret 2011kommer til at omfatte stillinger på oberstløjtnants- og kommandørkaptajns niveau, vil der selvsagt blive flere chefstillinger, som annonceres i jobannoncer i de civilt tilgængelige medier. Det er dog ikke alle ledige stillinger, der bliver slået op, da vi i forsvaret fortsat anvender muligheden for at beordre militært ansatte til at bestride konkrete stillinger. De to muligheder for at ansætte personel kører parallelt, og det afhænger af en konkret vurdering, hvornår man vil beordre frem for at slå stillingen op i en offentlig tilgængelig stillingsannonce, siger Anne Morits Andersen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4160-Haeren-foresatte-myndigheder--flere-jobs-annonceres-i-de-offentlige-medier.htm.

Tweet