Radar tages hjem og nedlæggesSiden 2006 har ARTHUR været placeret i flere lejre i Afghanistan. Her er den opstillet i Camp Price primo 2009. (Foto Morten Fredslund.) 

man. 8. nov. 2010


Kilde: interforce.dk.Baggrund:
tors. 28. jan. 2010: Krig på efterskolens skema
man. 11. maj 2009: Dansk radar begejstrer
fre. 20. mar. 2009: Livsvigtig radar ombygges

Som en konsekvens af det seneste forsvarsforlig nedlægger hæren artilleripejleradaren ARTHUR ved årsskiftet. Radaren har været udsendt til Afghanistan siden 2006.

Gennem de sidste fire år har 235 soldater været udsendt til ISAF-styrken i Afghanistan for at betjene artilleripejleradar-systemet ARTHUR, der står for Artillery Hunting Radar.
     Men det er slut nu. I forbindelse med implementeringen af forsvarsforliget 2010, bliver det mere end 10 år gamle radarsystem nu taget hjem og nedlagt.
     Radar-systemet stod til at skulle udskiftes i 2015 blandt andet på grund af nedslidning, men det bliver i stedet nedlagt ved årsskiftet for at frigøre ressourcer til andre formål, oplyser Hærens Operative Kommando, HOK.
     ARTHUR været udsendt til Afghanistan. ARTHUR har sammen med mortérer og artilleri været brugt til at bekæmpe fjendtlige mortér- og raketstillinger og dermed reduceret truslen mod danske og allierede enheder.

Overvågning udbygget
     Nedlægningen af ARTHUR betyder, at hæren i fremtiden ikke længere råder over radarbaserede pejlekapaciteter til at fastslå fjendtlige mortér- og artilleristillingers position. Men ifølge HOKforringes sikkerheden ikke, idet briterne i al den tid, ARTHUR har været i Afghanistan, har udbygget overvågningssystemer omkring lejrene, der løser den samme opgave som ARTHUR.
     I juni 2006 blev ARTHUR indledningsvis placeret på Kandahar Air Field, men blev siden flyttet til Helmand, hvor radarsystemet fra forskellige baser har støttet britiske og danske operationer. Foruden Kandahar Air Field og Camp Bastion har ARTHUR været placeret i FOB Robinson, Price, Barakhzai, Budwan, og Arty Hill.
     Hjemtagelsen finder sted omkring årsskiftet, og personellet, der bemander ARTHUR på Hold 10, er informeret om, at opholdet i Afghanistan sandsynligvis bliver forkortet.
     Når ARTHUR nedlægges, betyder det ikke, at bidraget til ISAF reduceres. De ressourcer, som i dag bliver brugt på ARTHUR, vil i fremtiden blive brugt til at styrke andre områder af den danske Afghanistan-indsats.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3947-ARTHUR--radar-tages-hjem-og-nedlaegges.htm.

Tweet