Kamp i forsvaret om arbejdspladser

tirs. 8. juni 2010


Kilde: b.dk.


Spareforslag i spil
  * Færre værnepligtige
   * To i stedet for tre redningshelikoptere på døgnvagt.
   * Udtræden af NATO-projekter
   * Udfasning af skibe
   * Udfasning af artilleriradar
   * Nedlæggelse af stillinger
   * Spareforslagene kommer oven i de effektiviseringer og nedlæggelse af kapaciteter, der blev besluttet i forsvarsforliget i juni sidste år.


Partierne er ligesom forsvarsminister Gitte Lillelund Bech overbevist om, at det vil lykkes at finde besparelser på mellem to og tre milliarder kroner. Men forsvarets ønske om at udlicitere opgaver og flere omflytninger i forsvaret støder på socialdemokratisk modstand.

Udlicitering af især civile opgaver i forsvaret og yderligere centralisering med tilhørende flytninger af arbejdspladser synes at blive den største knast i forhandlingerne om at spare mellem to og tre milliarder kroner på forsvarsbudgettet frem til 2015.
     Forsvarsminister Gitte Lillelund Bechs udspil til besparelser, som partierne modtog ved en forhandlingsrunde i formiddag, holder både ministeren og partiernes forsvarsordførere tæt til kroppen, men det er forsvarets udliciteringsplaner, der bekymrer, siger socialdemokraternes forsvarsordfører, John Dyrby Paulsen:
     - Vi er bekymrede for den endelig plan, og derfor spørger vi meget ind til den. Jeg ved simpelthen ikke, om og hvor mange ansatte der i givet fald skal afskediges, siger han.
     Især en udtalelse i vinter fra chefen for Forsvarets Materieltjeneste, generalløjtnant Per Ludvigsen, til materieltjenestens samarbejdsudvalg, har skabt bekymring. Generalen fortalte sine ansatte, at der skulle udliciteres uanset om forsvaret kunne spare penge på operationen. Den opfattelse har generalen siden fået besked på at ændre.
     Venstres forsvarsordfører, Karsten Nonbo, siger, at forsvaret kun skal udlicitere, hvor det kan betale sig. Desuden kan man sikre, at medarbejderne følger med, når der udliciteres, tilføjer han.

Allerede i forsvarsforliget sidste år besluttede politikerne at forsvaret både får flere penge og samtidig skal effektivisere driften. Det betyder, at en stor del af de flere end 2.000 ledige job i forsvaret bliver nedlagt, og dertil kommer afskedigelser af ansatte, som ikke kan placeres i andre stillinger. Hvor mange fyresedler der i sidste ende skal uddeles, har politikerne endnu ikke fået at vide. Men der tales om afskedigelse og omflytning af mellem 300 og 600 ansatte.
     Forsvarskommandoen har i hvert fald tidligere lagt planer om at gennemføre udliciteringer af tjenesteder på Sjælland allerede i år, og i Jylland næste år.

Efter Berlingske Tidendes oplysninger er en række spareforslag på bordet. Det gælder nedsættelse af antallet af værnepligtige, hvor forsvaret vil nøjes med at indkalde et antal svarende til behovet for at rekruttere til forsvarets faste job. Udfasning af alle Søværnets Standard Flex-patruljeskibe, udfasning af artilleriradarpejleren "Arthur", og af Flyvevåbnets mobile radarkapacitet er ligesom en beskæring af antallet af redningshelikoptere på døgnvagt fra tre til to stadig aktuelle.
     En af de største poster på spareplanen er udfasningen af NATO-projekter til en værdi af omkring en halv mia. kroner. Forslaget koster hverken arbejdspladser eller nedlæggelser i Danmark, og får tilslutning hele vejen rundt. Et af dem er NATOs projekt "Alliance Ground Surveillance", der har til mål at opbygge en kapacitet, som kan sikre detaljeret overvågning af jorden under alle forhold. De 15 lande bag projektet bliver altså forventligt til 14.
     Oven i den nye spareplan kommer udmøntningen af de nedlæggelser af kapacitet, som partierne vedtog i forsvarsforliget sidste år. Blandt dem var beskæringen af antallet af operative F16 kampfly fra 48 til 30, og tilsvarende en reduktion af antallet af operative Leopard 2-kampvogne.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech er overbevist om, at partierne når en løsning inden 1. juli og også gerne inden Sankt Hans. "Det er en overkommelig opgave", siger hun. På mandag mødes hun igen med partierne enkeltvis, inden der på ny indkaldes til en samlet forhandling. Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, siger tilsvarende, at dramatikken er aflyst. "Det ender med en blid løsning", siger han.
     SFs forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, er ligefrem bekymret for, om partierne nu også skærer dybt nok, så der bliver brug for endnu en spareplan om kort tid.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3926-Politik--kamp-i-forsvaret-om-arbejdspladser.htm.

Tweet