Der skal effektiviseres og prioriteres"Det er glædeligt, at vi stort set bevarer alle vores kapaciteter i hæren ..."
Generalmajor Niels Bundsgaard, chef for HOK. 

ons. 23. juni 2010


Kilde: forsvaret.dk.Læs Forsvarsministeriets skrivelse.

Baggrund:
tirs. 8. juni 2010: Kamp i forsvaret om arbejdspladser
fre. 29. jan. 2010: Thoning: Forsvaret skal være omstillingsparat

Chefen for Hærens Operative Kommando: Målet er fortsat en hær i balance.

- Der er ingen tvivl om, at der skal effektiviseres og prioriteres inden for hele hærens område, siger chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Niels Henrik Bundsgaard. - Hvis vi skal have en hær i balance, så skal opgaver og ressourcer passe sammen, og der forestår nu i de kommende måneder et stort arbejde med at finde frem til, hvordan det kan gøres. Det er glædeligt, at vi stort set bevarer alle vores kapaciteter i hæren, således vi også er klar til at møde fremtidens udfordringer.

Med den politiske aftale er der for hæren skabt klarhed på nogle områder:
     - Der vil ske en midlertidig nedjustering af værnepligtsindtaget, så det svarer til behovet for soldater til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og den grundlæggende sergentuddannelse.
     - Artilleripejleradarenheden ARTHUR skal nedlægges, og det betyder, at den hjemtages fra Afghanistan.
     - De tredje kampvognseskadron ved Jydske Dragonregiment lægges midlertidigt i "mølpose".
     - Alle garnisoner bibeholdes. Forsvarskommandoen skal dog i 2012 fremlægge en analyse af det fremadrettede facilitetsbehov ved alle tre værn.
     - Alle musikkorps opretholdes.
     - Der etableres syv kampbataljoner i hæren, der som grundstammen i en bataljonskampgruppe skal sikre en bedre kontinuitet i hærens internationale engagement. De syv kampbataljoner placeres geografisk i Holstebro, Antvorskov og Høvelte samt på Bornholm.
     - Der vil ved behov og med et givent varsel kunne opstilles yderligere tre bataljonskampgrupper baseret på Hærens Reaktionsstyrke soldater.
     - Jægerkorpsets tilføres en mindre forøgelse af bemandingen baseret på erfaringer fra foriliget 2005-2009. Der er tale om en midlertidig forøgelse, som nu gøres permanent.
     - Der oprettes en værnsfælles Counter-IED kapacitet i staben ved Hærens Operative Kommando til koordination og udvikling af kampen mod de improviserede sprængladninger.
     - Der oprettes en kapacitet til bekæmpelse af improviserede sprængladninger (IEDD-kapacitet), som øger hærens evne til at imødegå den aktuelle modstanders mest aktuelle våben imod de udsendte danske styrker: IED´er. Denne kapacitet opstilles ved Ingeniørregimentet i Skive.
     - Ammunitionsrydningskompagniet flyttes fra Aflandshage til resten af våbenartscentret ved Ingeniørregimentet i Skive.
     - Der etableres en efterretningskapacitet (ISTAR), som skal sikre bedre koordination af efterretningsindhentningen og bearbejdningen i internationale operationer med støtte fra den hjemlige struktur. Kapaciteten opstilles ved Danske Artilleriregiment i Varde.

De nærmere detaljer i ovennævnte punkter omkring økonomi, bemanding og materiel er endnu ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.
     I den politiske aftale anføres det dog, at der som led i kampen mod improviserede sprængladninger skal investeres i pansrede køretøjer samt i materiel til IEDD-kapaciteten, og at materielinvesteringer skal fokuseres til fordel for højt prioriterede behov og særligt behov, som understøtter internationale operationer og øger soldaternes sikkerhed.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3817-Haeren-foresatte-myndigheder--der-skal-effektiviseres-og-prioriteres.htm.

Tweet