Besøg ved soldaterne i Helmand


 

fre. 23. okt. 2009


Kilde: DAR.


Stabschefen for Hærens Artilleriskole, oberstløjtnant Claus D. Møller og kontaktofficeren for Danske Artilleriregiment, kaptajn Stig G. Larsen - har netop besøgt regimentets ca. 65 soldater i Helmand provinsen i Afghanistan.

Besøget blev gennemført sammen med bl.a. en række andre regimentschefer. Det blev til besøg i de tre lejre Bastion, Price og Armadillo, hvorfra soldaterne støtter den danske bataljonskampgruppe.
     Regimentets soldater indgår i ildstøtteelementet med en planlægningscelle, tre ARTHUR artilleripejleradarer, to artilleriobservatørhold, to TACP-hold (der leder flystøtte) samt to RAVEN UAS-hold (ubemandet minifly).
     Desuden indgår CIMIC-delingen med planlægningselement og fire CIMIC-hold, der iværksætter og leder en række civile genopbygningsprojekter i området. Endvidere har regimentet to mekanikere, der arbejder i Bastion-lejren. Desuden, mødte man kort en af regiments officerer, der er udsendt til det britiske Task Force hovedkvarter i LASHAR GAH.
     Efter ankomsten til de forskellige lejre blev der givet sikkerhedsinstrukser, og udleveret våben og ekstra sanitetsmateriel, således at alle besøgende var klar til at forsvare sig selv og kunne yde førstehjælp til sig selv og kammeraterne, hvis der skulle ske angreb undervejs mellem lejerne.

Besøget var tilrettelagt således, at man blev transporteret mellem lejrene, som passager i logistikkonvojer. Disse transporterer alt nødvendigt frem og tilbage mellem lejerne. Afstanden mellem lejrene er ikke stor, men ofte må man krydse ørkenområder, med dybe dale og stejle opkørsler. Dette medfører, at en tur kan tage op imod fem timer, før man ankommer til sit bestemmelsessted. Også fordi, der ofte skal gøres stop, for at søge efter evt. vejsidebomber.

Under besøget var der rig mulighed for at høre om, hvad de forskellige enheder løste af opgaver, hvorledes de støttede operationerne og hvorledes de trivedes i en hverdag total anderledes end den danske.

Endelig blev forberedelserne forud for udsendelse, aktuelle problemområder og fremtidig tjeneste diskuteret, set i lyset af, at et nyt forsvarsforlig er undervejs (2010 -2014). Soldaterne, spurgte interesseret ind til orienteringerne for at finde ud af, hvad forliget evt. kunne betyde for deres hverdag og fremtidige arbejdsplads.

Soldaterne, hvad enten de er i Price eller Amadillo arbejder tæt sammen med de britiske soldater i hverdagen. Briterne stiller fortsat kanonlinien med 105 mm og raketkastere.
     Samlet set et meget udbytterigt besøg, der gav stabschefen og kontaktofficeren en god ballast med hjem omkring vilkårene for regimentets udsendte soldater. Vi skulle hilse alle derhjemme og sige man glæder sig til leaveperioden.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3788-Afghanistan--besoeg-ved-soldaterne-i-helmand.htm.

Tweet